תחזוקת
מיכלי דלק

עבודה בחלל מוקף

עבודה בחלל מוקף. מושג מתחום הבטיחות בתחזוקת מיכלים. מקום מוקף (או חלל מוקף) הוא מושג מתחום הבטיחות בעבודה המתאר אזור מתוחם באופן מלא או חלקי בו מתוכננת או מתבצעת עבודה, אשר עצם התנאים הקיימים והנוצרים בו והעובדה שהגישה אליו והיציאה ממנו היא מוגבלת הופכת את השהייה בו למסוכנת. עבודה בחלל מוקף יכולה להתבצע בענפי הנפט והדלק, מים, כימקלים, תרופות, מזון, בנייה אוניות ועוד. עובדים רבים נפצעים ונהרגים כל שנה כשהם עובדים במקומות מוקפים.

במסגרת תחזוקת מיכלים, הסיכונים בכניסה לחלל מוקף- אוויר באיכות נמוכה: העדר כמות מספקת של חמצן לנשימה תקינה של העובד. האוויר במקום יכול להכיל חומר רעיל שעלול לגרום נזק לעובד או אפילו לגרום לו לאיבוד ההכרה. אוורור טבעי לבדו לא יכול לרב לספק אוויר באיכות מתאימה לנשימה.

חשיפה לחומרים כימיים בשל מגע עם העור או בליעה כמו גם שאיפה של אוויר מזוהם.

סיכוני אש: קיום אווירה נפיצה/דליקה בשל נוכחות נוזלים וגזים ואבקות דליקים שעלולים לגרום לשריפה או פיצוץ אם יוצתו.

סיכונים הקשורים לתהליכים, כמו שאריות של חומרים כימיים, שחרור תכולה של צינור הזנה.

רעש. סיכוני בטיחות כמו חלקים נעים של ציוד, סיכוני מבנה, לכידה, החלקות, נפילות.

קרינה. טמפרטורות קיצוניות של האוויר ושל המשטח. הסטה או נפילה של חומר בנפח גדול.

תקלה בחסימה, שכתוצאה ממנה יש הצפה או פיזור של מוצקים. אנרגיה לא מבוקרת כולל הלם חשמלי. ראות. סיכונים ביולוגיים.

הכנות כניסה לחלל מוגן. ביצוע סקר סיכונים באמצעות טופס/נוהל כניסה לחלל מוקף יעודי שמרכז את כל הסיכונים. בדיקת איכות האויר (רמת חמצן, נפיצות LFL, פחמן ו-S2H.

מיומנות חברת פרקש מקורות מתחדשים לכניסה לחלל מוקף.

במהלך 20 שנה עובדי חברת פרקש ביצעה מאות כניסות לחלל מוקף במסגרת ביצוע עבודה.החברה מתמחה בכל סוגי העבודה בחלל מוקף, גם מבוטחת בביטוח יעודי לסוג עבודה בחלל מוקף ,ומציעה שירותי עבודה בתוך חלל מוקף או לתת ליווי לבעלי מקצוע שנדרשים להכנס לחלל מוקף.

השירות שאנחנו מספקים: הכנת סקר סיכונים, הכנת החלל מוקף לכניסת אדם, ליווי פרוייקטים בעבודה בחלל מוקף.

Scroll to Top