תחזוקת
מיכלי דלק

פינוי וביטול מכלים תת קרקעיים

פינוי וביטול מכלים תת קרקעיים. לביטול מיכלי דלק תת קרקעים. חברת פרקש מקורות מתחדשים מבצעת פינוי מיכלי דלק על פי תקנות המשרד להגנת הסביבה. תהליך הביצוע מבטיח שלמות בנושא זיהום קרקעות

שלבי הפינוי. ניקוי המיכל התת קרקעי בלחץ מים חמים עד לניקיון דפנות המיכל משאריות דלקים, בוצה ושומנים.

וידוא שהמיכל והאיזור הם gas free באמצעות ניטור עם גלאי גזים נפיצים והוצאת דו״ח מתוכנת הגלאי על רמת הגזים הנפיצים לאחר הניקוי.

פינוי הבוצה ומי השטיפה והובלתם בביובית לאתר מורשה לשפכים מינרליים. הוצאת תעודת קליטת שפכים מהאתר המורשה.

מילוי מים ב-90% לצורך בדיקת אטימות .

בדיקת אטימות למיכלים וצנרות הולכה לפי מעבדה מוסמכת ומאושרת ע״י איכות הסביבה- העבודה כוללת את כל האביזרים הנדרשים .

הבדיקה תבוצע בהתאם לתקנות המים (מניעת זהום מים) (תחנות דלק) התשנ"ז 1997 של משרד להגנת הסביבה והוצאת דו"ח בדיקה .

פינוי וביטול מכלים תת קרקעיים. בדיקת אטימות למיכל התת-קרקעי ובדיקת אטימות לצנרת התת-קרקעית אשר מחוברת למיכל. במידה ועבר מפנים את המים במידה ונכשל מדווחים לממונה לזיהום קרקעות במשרד לאיכות הסביבה. לביצוע סקר קרקע לבדיקת זיהום קרקע באמצעות גורם מוסמך על ידי המשרד להכנת הסביבה ואז יש חובה לפנות את המיכל. קיימות שתי אפשריות לביטול/פינוי המיכל מילוי חול או בטון קל  ואפשרות נוספת פינוי המיכל מתת הקרקע.

בתום התהליך הוצאת אישור דו"ח למומנה זיהום קרקעות במשרד להגנת הסביבה.

לייעוץ במתחם הלקוח, ללא עלות, השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

משימות ופרוייקטים

לאורך 20 שנות פעילותה ביצעה חברת פרקש מקורות מתחדשים פרוייקטים ומשימות לחברות המובילות במשק. בין לקוחותינו, פז, קבוצת בזן, TEN, מרכז רפואי יוספטל, קבוצת רמות, קבוצת נכסי אריאל, הרצליה מדיקל סנטר, שגרירות ארה"ב, בזק, התעשיה האווירית לישראל, צ'ק פוינט, רשות שדות התעופה, מייקרוספוט ישראל,
מרכז רפואי רבין וחברת דן.

לקוחות מרוצים
0
פינוי מכלים
0
שדרוג מכלים ל- Class 1
0
סינון סולר בליטרים
0
ניקוי מכלים יומיים
0
ניקוי מכלים תת קרקעים
0
Scroll to Top